4 februari 2023
Basisschool
Openbaar Onderwijs, Basisschool
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Basisschool in de provincie Friesland
Instellingen van het soort Basisschool in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van het soort Basisschool.
1 - 10 van 214 scholen volgende 10
1. Basisschool Vlieland
Vuurboetsplein 7, VLIELAND
Openbaar
2. Openbare Basisschool
De Blink 5, BOLSWARD
Openbaar
3. Basisschool 't Hazzeleger voor openbaar onderwijs
Siemen de Jongstrjitte 4, BALK
Openbaar
4. Opb Basisschool Hollum
Schoolstraat 5, HOLLUM
Openbaar
5. o.b.s. De Utskoat
De Tsjasker 4, WITMARSUM
Openbaar
6. o.b.s. De Kogge
De Dassenboarch 23-A, IJLST
Openbaar
7. Opb Basisschool Ballum
Camminghastraat 11, BALLUM
Openbaar
8. Basisschool Op'e Trye
Hegebeintumerdyk 16, FERWERT
Openbaar
9. Basisschool It Leech
Lammert Scheltesstraat 12, PINGJUM
Openbaar
10. Basisschool De Homeie
Lieuwe Jellingastrjitte 33-A, BRITSUM
Openbaar