14 augustus 2020
Jan Pieterszoon Coenschool
Jan Pieterszoon Coenschool
Behalve onder de naam Jan Pieterszoon Coenschool ook bekend onder de namen Obs Jan Pietersz Coen en J.P. Coenschool.
0206650252
Basisschool te Amsterdam, Noord-Holland
Adres
Bankastraat 18
1094ED AMSTERDAM
Openbaar