14 augustus 2020
4e Montessorischool De Pinksterbloem
4e Montessorischool De Pinksterbloem
Behalve onder de naam 4e Montessorischool De Pinksterbloem ook bekend onder de namen 4e Ms. De Pinksterbloem en Bs De Pinksterbloem.
Basisschool te Amsterdam, Noord-Holland
Adres
Weesperzijde 57
1091EG AMSTERDAM
Openbaar