19 augustus 2022
Leeuwarden
Openbaar Onderwijs in de gemeente Leeuwarden
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Leeuwarden.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Leeuwarden
1. o.b.s. Jenaplanschool Oldenije
Sint Anthonystraat 5, LEEUWARDEN
Openbaar
2. Openbare Basisschool de Wester
Telemannstraat 13, LEEUWARDEN
Openbaar
3. o.b.s. Plataanschool
Plataanstraat 2, LEEUWARDEN
Openbaar
4. o.b.s. De Weide
Raaigras 28, LEEUWARDEN
Openbaar
5. o.b.s. Potmarge
Achter de Hoven 304, LEEUWARDEN
Openbaar
6. o.b.s. Oud Oost, locatie Tjerk Hiddesstraat
Goudenregenstraat 82, LEEUWARDEN
Openbaar
7. o.b.s. Uniaskoalle
Theodorus Beekhuisstr 2, WIRDUM FR
Openbaar
8. o.b.s. Wiardaskoalle
Buorren 13, GOUTUM
Openbaar
9. Professor Wassenberghschool
Ieborchpaed 6, LEKKUM
Openbaar
10. o.b.s. Het Palet, locatie Huizum
Floris Versterstraat 2-B, LEEUWARDEN
Openbaar
11. obs Eestroom Brandemeer
Brandemeer 5 - 7, LEEUWARDEN
Openbaar
12. o.b.s. De Vosseburcht
Coornhertstraat 8, LEEUWARDEN
Openbaar
13. o.b.s. De Wielen
Galamastins 2, LEEUWARDEN
Openbaar
14. o.b.s. Wynwizer
Pikemar 17, LEEUWARDEN
Openbaar