19 augustus 2022
Leeuwarden
Openbaar Onderwijs in de gemeente Leeuwarden
Onderwijsinstellingen van denominatie Openbaar in de gemeente Leeuwarden.
Scholen
Openbaar
Selectie instellingen in de gemeente Leeuwarden
1. o.b.s. Jenaplanschool Oldenije
Sint Anthonystraat 5, LEEUWARDEN
Basisschool
2. Openbare Basisschool de Wester
Telemannstraat 13, LEEUWARDEN
Basisschool
3. o.b.s. Plataanschool
Plataanstraat 2, LEEUWARDEN
Basisschool
4. o.b.s. De Weide
Raaigras 28, LEEUWARDEN
Basisschool
5. o.b.s. Potmarge
Achter de Hoven 304, LEEUWARDEN
Basisschool
6. o.b.s. Oud Oost, locatie Tjerk Hiddesstraat
Goudenregenstraat 82, LEEUWARDEN
Basisschool
7. o.b.s. Uniaskoalle
Theodorus Beekhuisstr 2, WIRDUM FR
Basisschool
8. o.b.s. Wiardaskoalle
Buorren 13, GOUTUM
Basisschool
9. Professor Wassenberghschool
Ieborchpaed 6, LEKKUM
Basisschool
10. o.b.s. Het Palet, locatie Huizum
Floris Versterstraat 2-B, LEEUWARDEN
Basisschool
11. obs Eestroom Brandemeer
Brandemeer 5 - 7, LEEUWARDEN
Basisschool
12. o.b.s. De Vosseburcht
Coornhertstraat 8, LEEUWARDEN
Basisschool
13. o.b.s. De Wielen
Galamastins 2, LEEUWARDEN
Basisschool
14. o.b.s. Wynwizer
Pikemar 17, LEEUWARDEN
Basisschool
15. Stichting OSG Piter Jelles Leeuwarden eo
Dr. Jacob Botkeweg 3, LEEUWARDEN
Bestuur van Instelling
16. Stichting Openbaar ZML Onderwijs Noordwest Friesland
Haydnstraat 2, LEEUWARDEN
Bestuur van Instelling
17. Stichting PROLOOG voor primair openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden
Fonteinland 11, LEEUWARDEN
Bestuur van Instelling
18. Opb SGM Piter Jelles
Dr. Jacob Botkeweg 3, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
19. Opb SGM Piter Jelles
Noorderweg 1, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
20. Opb SGM Piter Jelles
Prinsessenweg 4, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
21. Opb SGM Piter Jelles
Egelantierstraat 86, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
22. Opb SGM Piter Jelles
Douwe Kalmaleane 2, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
23. Opb SGM Piter Jelles
Archipelweg 135, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
24. Opb SGM Piter Jelles
Egelantierstraat 88, LEEUWARDEN
Voortgezet Onderwijs
25. Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk
Haydnstraat 2, LEEUWARDEN
Speciale School
26. s.b.o. De Trilker
Verdistraat 2 -4, LEEUWARDEN
Speciaal Basisonderwijs